Λιθίαση Ουροποιητικού

Οι νεφρικοί λίθοι (νεφρική λιθίαση, νεφρολιθίαση) είναι μικρά, σκληρά μορφώματα που σχηματίζονται μέσα στους νεφρούς λόγω εναπόθεσης αλάτων. Οι λίθοι στους νεφρούς μπορούν να επηρεάσουν οποιοδήποτε μέρος του ουροποιητικού…

Υπογονιμότητα

Περίπου το 15% των ζευγαριών έχουν προβλήματα γονιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν να συλλάβουν παιδί, αν και είχαν συχνές σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις για ένα χρόνο ή περισσότερο. Στις μισές περίπου περιπτώσεις, το αίτιο βρίσκεται στον άνδρα…