Παθήσεις
Διαγνωστικές μέθοδοι
  • Ενδοσκόπηση
  • Εύκαμπτη ουρηθρο–κυστεοσκόπηση
  • Βιοψία προστάτη κατευθυνόμενη με διορθικό υπερηχογράφημα (TRUS βιοψία προστάτη)
  • Υπερηχογράφημα νεφρών – κύστεως – προστάτη
Ρομποτικές - Λαπαροσκοπικές

χειρουργικές επεμβάσεις (ρομποτική ριζική προστατεκτομή για καρκίνο του προστάτη, ρομποτική ριζική κυστεκτομή για καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ρομποτική αντιμετώπιση στενωμάτων ουρητήρα, λιθίασης κλπ)

Ενδοσκόπηση


ουρηθρο–κυστεοσκόπηση, νεφρο–ουρητηροσκόπηση, ενδοσκοπικά ουρολογικά χειρουργεία, ενδοουρολογία

Μικροεπεμβάσεις


φίμωση – περιτομή, βραχύς χαλινός, θεραπεία κονδυλωμάτων, στενώματα ουρήθρας – διαστολές.

Λιθοτριψία


εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL), ενδοσκοπική λιθοτριψία με Laser για λίθους ουροποιητικού