Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη την 05/12/1969.

Στην Ιατρική Σχολή του Δ. Π. Θ. εισήλθα ύστερα από πανελλήνιες εξετάσεις το 1989 και αποφοίτησα το 1995, 5ος στην επετηρίδα, με βαθμό πτυχίου «λίαν καλώς» 7.40 (επτά και σαράντα εκατοστά).

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος έλαβα από τη Νομαρχία Πιερίας το 1995.

Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία ως οπλίτης Ιατρός στο διάστημα από το 1996 ως το 1997.

Υπηρέτησα ως αγροτικός Ιατρός εκπληρώνοντας την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο περιφερειακό ιατρείο Άνω Πορροΐων από το 1998 ως το 1999. Παρέμεινα με παράταση παραμονής στην ως άνω θέση για 6 επιπλέον μήνες.

Από 14/12/1999 έως 14/12/2000 εργάσθηκα ως ειδικευόμενος βοηθός στη Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κατερίνης συμπληρώνοντας την υποχρεωτική 12μηνη άσκηση στη Γενική Χειρουργική.

Από 15/12/2000 έως και 14/06/2001 συνέχισα να εργάζομαι, ως ειδικευόμενος βοηθός στην ως άνω κλινική.

Από 17/07/2001 έως και 16/07/05 εργάσθηκα ως ειδικευόμενος βοηθός στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Στις 05/10/2005, μετά από επιτυχημένες εξετάσεις, έλαβα τον μεταπτυχιακό τίτλο ειδικότητας Ουρολογίας.

Από 14/04/2006 έως και 13/04/2007 εργάσθηκα ως Επικουρικός ιατρός Ουρολογίας με βαθμό Επιμελητού Β΄ στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Από 10/05/2007 ως και 28/03/08 εργάσθηκα ως ελευθεροεπαγγελματίας και ελεγκτής ιατρός στον Ο.Α.Ε.Ε.

Από 01/04/08 ως και 30/09/08 μετεκπαιδεύτηκα στο Saint Augustin στο Bordeaux Γαλλίας στην Λαπαροσκοπική-Ρομποτική Ουρολογία.

Από 05/10/2008 έως και 04/10/2009 εργάσθηκα ως Επικουρικός ιατρός Ουρολογίας με βαθμό Επιμελητού Β΄ στην Ουρολογική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

Στις 09/07/2009, μετά από επιτυχημένες εξετάσεις, έλαβα τον τίτλο F.E.B.U (Fellow of European Board of Urology).

Από 06/10/2009 ασκώ, ως ελεύθερος επαγγελματίας, την Ιατρική Ειδικότητα του Χειρουργού Ουρολόγου, διατηρώντας ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Τσιμισκή 126.

Τίτλοι
 • Πτυχίο Ιατρικής (1995)
 • Τίτλος ειδικότητας Ουρολογίας (2005)
 • F.E.B.U (Fellow of European Board of Urology) (2009)
Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών
 • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
 • Ουρολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος
 • European Association of Urology
 • Endourological Society
 • British Medical Association
Διδακτικό – Εκπαιδευτικό Έργο
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα Ουρολογίας σε ειδικευόμενους και ειδικούς Γενικής Ιατρικής
 • Διδασκαλία μαθημάτων προγράμματος ειδικότητας Νοσηλευτριών στη «Χειρουργική Νοσηλευτική»
 • Διδασκαλία μαθημάτων προγράμματος ειδικότητας Νοσηλευτριών στην «Παιδιατρική Νοσηλευτική»
 • Εκπαίδευση στην «Καταγραφή, Διαχείριση και Ανάλυση Επιστημονικών Δεδομένων με Ms Excel και Ms Access – Expert Level»
 • Εκπαίδευση στην «Τηλεματική, Internet και Εφαρμογές αυτών στον Ιατρικό χώρο – Expert Level»
 • Κατάρτιση στην «Ηλεκτρονική διαχείριση της Ιατρικής πληροφορίας».  Χρήση του Διαδικτύου
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων της Ουρολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση των Επιστημονικών Συνεδριών της Ουρολογικής Εταιρείας Β. Ελλάδος
 • Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση του «European Resuscitation Council – BLS/AED Course»
 • Εκπαίδευση στο European School of Urology (ESU) “European Urology Residents Education Programme, EUREP – 3rd Course”,   Prague, Czech Republic
 • Εκπαίδευση στο Νοσηλευτικό ίδρυμα Saint Augustin στο Bordeaux Γαλλίας στην Λαπαροσκοπική-Ρομποτική Ουρολογία
 • Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις και λήψη του τίτλου Fellow of European Board of Urology (FEBU)
 • Off-Site Training as a Console Surgeon using the Da Vinci Surgical System
Συμμετοχή σε Επιστημονικά Σεμινάρια, Συνέδρια, Συμπόσια
 • Συμμετοχή σε 38 ελληνικά και 15 διεθνή σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια
 • 24 ανακοινώσεις σε ελληνικά και 18 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
 • 5 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Ξένες Γλώσσες
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά